Reviews

Wat vinden anderen van Plyng Coaching?

In mijn zoektocht naar verandering ben ik met Selma zoveel verschillende aspecten van mijzelf tegengekomen en heb ik handvatten gekregen hoe ik hier goed mee om kan gaan. Niet alles hoeft overhaast en doe het vooral op je eigen tempo. Ik heb de rust gevonden in de zoektocht naar verandering. bedankt Selma voor het fijne traject! – DR, accountmanager

 

Selma was my guardian angel during my one-year burnout recovery program. der her warm and gentle guidance, I reconnected with myself again and understood what is important and true for me and what I can let go of. She showed me different tools that could help me keep my balance and helped to choose those that work best for me. In insightful conversations I learned about my “stress triggers” and the reasons behind which made it easier to understand my reactions and make a change.

Selma was incredibly supportive, personal, and down to earth – I always had a feeling that the steps we discuss are realistic, this is what I could do at every given moment, not a “generic action plan”. I was looking forward to every session which was like yoga for my mind that helped to stretch my outlook and regain balance, this also helped to build a healthy habit to do personal reviews (now on my own) every now and then. I am so grateful to this year of coaching that really helped me to fill up with energy and confidence again. Thank you! – YS

Selma heeft mij begeleid bij mijn herstel van een burn-out. Ze is erg kundig in het identificeren van stresstriggers, het achterhalen van achterliggende oorzaken/gedachten en het geven van tools. Ook begeleidde ze me goed op het moment dat ik vastloop in mijn interne dialoog, bv. door oefening te doen waardoor ik beter kon identificeren wat mij echt dwars zit / waar een onbehagelijk gevoel vandaan komt. Hierdoor ben ik bewuster van mijn stress triggers en weet hoe ik ermee kan omgaan.

Selma straalt rust uit, is geduldig en gaat respectvol met je om. Ze is erg warm en luistert actief. Ze probeert je te begrijpen en toetst dat ook goed. Ze heeft scherpe inzichten. – AH

Het coachtraject heb ik als heel fijn ervaren. Selma heeft duidelijk oog op welke punten ze je kan helpen, ook de diepere lagen waar je misschien niet zo over nagedacht had. Ze is heel flexibel en ondanks dat het contact grotendeels online plaatsvond, heb ik het als heel persoonlijk ervaren.

Ik heb meer vertrouwen gekregen in mijn kennis en kunde en ben een stuk zelfstandiger geworden. Daarnaast heb ik meer rust gekregen, ook als dingen niet helemaal lekker lopen. – MH

Doel van mijn coachtraject was het vergroten van mijn zelfvertrouwen. Wat ik fijn vond was dat Selma concrete vragen stelde en ik vervolgens door analyse van mijn antwoorden tot nieuwe inzichten ben gekomen. Ik heb verder geleerd meer stil te staan bij alles wat al goed gaat, meer uit te gaan van mijn eigen kracht en regie te nemen over mijn gedachten en deze waar nodig te relativeren. Concreet resultaat is dat ik nu zelfverzekerder beslissingen neem. ~ Advocaat

Ik ben bij Selma een coachtraject gestart omdat ik weer een stap verder wilde zetten in mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. Selma is voor mij een coach die ondanks dat ze super vriendelijk is toch mijn pijnpunten weet te raken. Ze luistert goed en koppelt terug naar wat ik haar verteld heb. Ze legt verbindingen die ik zelf niet zag. ~ DP

Vanaf de eerste kennismaking voelde ik mij bij Selma op mijn gemak. Met haar hulp en begeleiding ben ik tot heldere inzichten gekomen die mij sterker en daadkrachtiger hebben gemaakt. Ik ben haar daar heel dankbaar voor. ~ DV

Ik heb de coaching sessies met Selma als erg nuttig en constructief ervaren. Ze is een prettige sparring-partner, denkt goed mee en weet de juiste vragen te stellen. Het was dan ook erg leuk om met haar van gedachten te wisselen over mijn loopbaan, ook doordat ze zich (mede door haar eigen achtergrond) goed in mijn situatie kon verplaatsen. Ze heeft me goed geholpen bij het verkrijgen van meer inzicht en het bepalen van vervolgstappen. Erg leuke en nuttige sessies dus! ~ J., advocaat

Selma straalt heel veel rust en begrip uit. Hierdoor vertrouwde ik haar volledig. Ze kan snel verbanden leggen, waar ik dat zelf minder goed kan. Ik ben zeer positief over dit begeleidingstraject. Heel erg bedankt voor alles! ~ KC

Ik heb bij Selma een coachtraject gevolgd voor omgaan met stress, piekeren en een betere work/life balance. Selma luistert erg goed en geeft concrete praktische tips. Daarnaast is ze ook direct, wat soms misschien confronterend is, maar wel heel duidelijk. Ik heb veel handvatten gekregen waarmee ik aan de slag ben gegaan en ik vind het traject erg geslaagd. ~ D.S

Mijn voorafgaande doel van het coachtraject betrof met name burn-out preventie.

Ik vond dat Selma door het stellen van veel vragen mij beter over de oorzaak van bepaalde situaties liet nadenken, waardoor ik het idee had dat ze mijn situatie goed kon doorgronden. Wat daar aan bijdroeg was dat ze erg scherp was met het oppikken van bepaalde emoties/momenten om daar vervolgens dan op door te vragen.

Selma had zowel de achtergrondkennis die goed diende als uitleg tijdens de gesprekken, als het inzicht om praktische handvatten te bieden die bij je passen. Haar positieve houding zorgde er voor dat je het gevoel kreeg dat er licht aan het einde van de tunnel is. De periodiek terugkerende afspraken, e-mail updates en reflectieverslagen zorgde ervoor dat ik steeds weer actief bezig was het coachingstraject.  

Ik ben ontzettend blij met de stappen die ik heb gezet en aspecten die ik over mezelf heb geleerd, de nieuwe eigenschappen die ik heb aangeleerd en het bewuster kijken naar (werk gerelateerde) situaties. Dit zijn dingen die me in de toekomst altijd zullen helpen. ~ JG

Ik heb bij Selma een coachtraject doorlopen voor een betere work/life balance. Verder wilde ik onderzoeken wat ik wil binnen mijn werk.

De sessies waren erg effectief en gaven mij veel stof tot nadenken en concrete inzichten. Selma signaleert dingen goed en heeft mij op verbanden gewezen. Ook geeft Selma praktische tips voor in het dagelijks leven. Door de begeleiding heb ik beter door hoe ik in elkaar steek.

Ik was zoekende naar het antwoord op de vraag wat ik nu eigenlijk wil binnen mijn loopbaan en gedurende de sessie ben ik tot inzicht gekomen dat ik erg op mijn plek zit bij mijn huidige werkgever. Met alle inzichten realiseer ik me nu beter waar mijn valkuilen zitten, kan ik dit eerder signaleren en heb ik geleerd hoe ik dit positief kan beïnvloeden.

Ook de DISC-analyse heeft mij goede inzichten gegeven in gedrag van mijzelf en anderen. Ik ben heel blij met het traject en beveel Selma van harte aan. ~ FR, advocaat

Working with Selma was very insightful already from the very first coaching session. I was able to find answers to questions I had, and the coaching journey took me to a much more holistic end-result than I could have even imagined before hand.

I truly enjoyed Selma’s way of coaching, she seems to know exactly what approach works for you, depending on the situation and the day. She is flexible, kind and gentle, and offered me the space I needed to work through my trouble areas. Every coaching session ended in new insights, which was really helpful and encouraging. ~ K.K. / Project Management Officer

In het beginstadium brachten de gesprekken inzicht in de situatie, waardoor ik beter in staat was die te duiden en de vervolgstappen te bepalen. Verderop in het traject bracht het inzicht in het effect dat situaties op mij hadden en de wisselwerking met mijn karakter, waardoor ik beter met stressvolle situaties om kon gaan.

Selma is in staat om ‘on the go’ de manier van coachen, de inzet van oefeningen en de vervolgstappen te bepalen. Niet rigide aan een bepaalde aanpak of traject vasthouden. Prettig ook om het in gespreksvorm te kunnen doen en niet alleen maar allerlei technieken of oefeningen in te duiken. ~ T.S., advocaat

Voor mij is het belangrijkste dat er een klik is en die ervoer ik met Selma zeker. Ik vond de begeleiding zeer prettig en ik waardeer haar nuchtere en praktische aanpak. Het was voor mij de ‘schop onder de kont’ die ik nodig had. Ik weet nu waar ik energie van krijg en wat energie kost. Ik weet welke richting ik op wil. Ik hoef niet in 1 keer van A naar Z en weet nu dat deze houding mij ‘verlamt’. Dankzij de begeleiding weet ik dat ik behoefte heb aan sparren met gelijkgestemden.
~ M.K., Projectleider

Via mijn werk ben ik bij Selma terecht gekomen om mij te helpen in verband met overspanningsklachten. Door middel van open gesprekken en praktische oefeningen heeft Selma me geholpen beter om te gaan met stress en weer plezier te vinden in mijn werk. Het is fijn dat ze ervaring heeft in de juridische sector. ~ J.T., advocaat

Kort traject gevolgd voor concrete werkgerelateerde vraag. Selma heeft dit doortastend aangepakt. Door haar kennis en ervaring met de juridische wereld kon zij mij goed helpen in het maken van een keuze en een plan. Ze heeft mij over een drempel heen geholpen, waarna ik weer verder kon. ~ E., advocaat

Selma is een topcoach voor mensen die duidelijk willen krijgen wat voor soort persoonlijkheid ze hebben, wat hun sterktes en zwaktes zijn. Absoluut aan te raden. ~ R.J.D., Financieel adviseur

Na twaalf jaar advocatuur was ik toe aan een nieuw stap. Via via ben ik bij Selma ‘beland’, die mij op een bijzonder prettige manier aan de hand heeft genomen en samen met mij de mogelijkheden daartoe heeft verkend. Het is haar gelukt mij meer zelfinzicht te geven, en uiteindelijk de energie voor een compleet nieuwe uitdaging. Ik ben haar daar heel dankbaar voor. ~ V.B.

Selma is een heel open en vriendelijke coach. Ze geeft je de ruimte om je eigen gevoelens en ideeën te uiten maar durft je ook te spiegelen. Door haar eigen ervaring in de juridische sector begreep ze mij goed en heeft ze mij goed op weg geholpen meer richting te geven aan mijn werkzaamheden. Aan het begin van het coachingstraject hebben we de wederzijdse verwachtingen besproken waardoor het traject volledig aan mijn verwachtingen voldeed. Ik zou Selma zeker aanbevelen aan mijn collega-juristen en advocaten die behoefte hebben aan een onafhankelijke, begripvolle coach.
~ Fleur, jurist

Selma begrijpt mijn professionele achtergrond en ervaring en geeft op nuchtere, analytische wijze inzicht. Ze weet op een prettige manier de vinger op de zere plek te leggen en fungeerde als mijn spiegel en klankbord. In vergelijk met eerdere ervaringen op dit gebied kan ik stellen dat Selma’s methodiek en benadering heel goed aansluiten bij hoe ik in elkaar zit, mijn vraagstelling en behoefte. ~ I.K. te Rotterdam

Echt empathisch luisteren is een belangrijke eigenschap volgens de leer van Covey en Selma heeft zich die eigenschap volledig eigen gemaakt. In onze maandelijkse gesprekken zorgt Selma er op een uiterst deskundige wijze voor dat ik mij begrepen voel en dat ik de zwaardere en ook lichtere onderwerpen in mijn zakelijke en persoonlijke leven vrij kan en wil bespreken. Bovendien doet zij dat op een zorgvuldig begeleide en vooral niet zweverige wijze en ben ik mij zo als persoon steeds nog verder aan het ontwikkelen. ~ MP, projectmanager

Ik heb de gesprekken met Selma als heel fijn ervaren. Ze geeft rust en ruimte en weet tot de kern te komen. Ze heeft mij echt geholpen om op een andere manier naar dingen te kijken, waardoor ik er uiteindelijk achter ben gekomen dat ik, door duidelijker te zijn over wat ik wil en kan binnen mijn kantoor, niet van baan hoefde te veranderen en mijn draai weer heb hervonden. ~ G., advocaat

Ik heb bij Selma een coaching traject voor preventieve burn-out gevolgd. Heel blij dat ik deze stap heb genomen. Ik kreeg energie van de gesprekken en voelde mij gesteund. Dankzij dit traject ben ik niet compleet uitgevallen, maar heb ik geleerd hoe ik anders met mijn werk om kan gaan. Door praktische oefeningen kon ik hier ook gewoon op mijn werk mee oefenen. Ik had het niet verwacht, maar ik ben mijn werk weer leuk gaan vinden! ~ J., advocaat

 

Reacties zijn gesloten.